سخن مدیرعامل

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز، استراتژي اساسي ما تقويت بخش هاي فروش مهندسی و تولید, در راستای كاهش قيمت و روزآمدي بوده و به سمت توسعه فعاليت ها در بخش طراحي محصول، طراحي فرايند و محصولات جدید حركت خواهيم كرد.

براي رسيدن به اين اهداف, تقويت منابع انساني را بر اساس شايسته سالاري در دستور كار قرار خواهم داد و با اين ديدگاه ساير بخش ها مانند صادرات، كيفيت و رضايت مشتريان را با استانداردهاي تعريف شده تطبيق خواهم داد.

من معتقدم فولادین ذوب آمل خلاق‌ترین و درخشان‌ترین روزهای خود را پیش رو دارد.

پایدار و موفق باشید

حبیب الله اردشیر