فولادین ذوب آمل

ماهیچه سازی شرکت فولادین ذوب آمل

ماهیچه سازی:

تولید ماهیچه به دو روش COLD BOX و HOT BOX توسط ماشین آلات تولیدی و با استفاده از مواد اولیه مرغوب انجام می گردد. ماهیچه های تولیدی پس از کنترل ظاهری، ابعادی و در صورت نیاز پوشان دهی شده و برای تولید قطعه به خطوط قالبگیری ارسال می شود.Core making Machine Origen Quantity Capacity (lit.)
Hansberg Cold Box Italy 5 25 MP
Mavrex Cold box England 2 25 MP Dual
Disa Cold Box Germany 1 40 MP
Tabriz Cold box Iran 1 25 MP
Hot box core shooter Iran 10 15 MP