فولادین ذوب آمل

تمیزکاری شرکت فولادین ذوب آمل

تکمیل کاری:

قطعات پس از تخلیه از قالب به تفکیک ردیابی های ریخته گری شده مورد بررسی کیفی قرار می گیرند و پس از تائید وضعیت کیفی قطعه، قطعات می توانند پروسه تمیزکاری ( شات بلاست، سنگ زنی، شات پین و تست های NDT) را طی نماید.Machine Operation Origen Capacity
Kai tai Shot blast Shot blasting & Shot peening China 10 Ton/ hour
Vogel & Schemmann Shot blast Shot blasting & Shot peening Germany 7 Ton/ hour
MAUS SAM 300 Grinding Italy 1 part/ 45 sec
MAUS SAM 600 Grinding Italy 1 part/ 60 sec