فولادین ذوب آمل

فرآیندهای گروه فولادین ذوب آمل

مفهوم کیفیت فذا برای مشتریان ما:

برای رسیدن به محصول با شاخصه هایی که مشتری برای ما تعریف می نماید.با توجه به این هدف، تمام فرآیند از نقطه شروع دریافت مواد اولیه خام تا رسیدن به محصول نهایی به دقت کنترل می گردد.

به طور خلاصه فرآیند شامل:

1. بازرسی مواد اولیه شامل: فرو آلیاژها، ماسه نو، خاک رس و... و تطبیق استفاده آن ها در تولید انبوه

2. کنترل فرآیند

• دمای پورینگ

• آنالیز شیمیایی

• خواص ماسه تر

• ریز ساختار

3- بازرسی محصول تکمیل شده شامل

• بازرسی چشمی
• خواص مکانیکی

• تست کشش
• تست سختی
• تست ضربه

• تست غیر مخرب

• ادی کارنت
• مگنت پارتیکل
• التراسونیک