فولادین ذوب آمل

صنایع شیمیایی گروه فولادین ذوب آمل

صنایع شیمیایی:


نام قطعه ماده سازنده وزن (Kg)
پاتیل تغلیظ GG25 3300-9000
شیر فلکه گاز 2 الی 25 Ni-Resist 0.5-20
شیر فلکه فولاد کربنی 100-1200