فولادین ذوب آمل

افزایش ظرفیت ذوب سازی کارگاه ذوب سازی شرکت فولادین ذوب آمل


2-افزایش ظرفیت ذوب سازی کارگاه ذوب سازی

در راستای افزایش ظرفیت تولید، دو کوره جدید با ظرفیت هر کدام 12 تن در ساعت، جایگزین دو بوته کوره 6 تن خواهد شد.


تعداد بوته ظرفیت کشوره سازنده نام کمپانی سازنده
2عدد 12t/h آلمان ATTO JUNKER