فولادین ذوب آمل

محصولات در گروه فولادین ذوب آمل

قطعات اکسل

نام قطعه وزن (Kg) گرید قطعه نام قطعه مواد نوع مشتری
9
7.5
GLI3,PSA S345100
GLI3,PSA S345100
دیسک هواخنک 283Ø
دیسک هواخنک 266Ø
آهن خاکستری 301,2008 پژو ، ساپکو ، ایرانخودرو
6.5
5
4.5
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
بازوئی اکسل عقب سیستم تعلیق RH
بازوئی اکسل عقب اتصال RH
سگدست
آهن داکتیل TU5 ساپکو ، ایرانخودرو
7.5
4.5
9
GLI3,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
GLI2,PSA S34510
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
کاسه چرخ
آهن خاکستری
9
9.5
4.8
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B51111
بازوئی اکسل عقب سیستم تعلیق RH
بازوئی اکسل عقب اتصال RH
سگدست
آهن داکتیل XU7
7
5.5
7.8
GLI3,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
کاسه چرخ
آهن خاکستری
8.7
5.5
GLI3,PSA
S345100GLI2 PSA
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
آهن خاکستری EF7

قطعات موتوری

عکس قطعه وزن (Kg) گرید استاندارد نام قطعه مواد نوع مشتری
15 GSB2 , PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل TU5 ساپکو ، ایرانخودرو
5.5 GL400-12,psa منیفولد اگزوز
7.6 GL200,PSA B511110 فلایویل آهن خاکستری
17.5 GSB2,PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل XU7
8 GL200,PSA B511110 فلایویل آهن خاکستری
16 GSB2,PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل EF7
8.9 GJL300 , IK1501110022 فلایویل آهن خاکستری
6.6 GJV SiMo4.5-0.6,IK1501110025 منیفولد اگزوز آهن فشرده
15 GSB2,PSA B511110 میل لنگ آهن داکتیل EC5 سایپا و سیتروئن
1.4
2.5
FGL250
FGL250
پرشر پلیت پیکان
پرشر پلیت پراید
آهن خاکستری پراید و پیکان پایا کلاچ


قطعات سنگین:

ایستگاه قطعات سنگین انواع مختلفی از قطعات آهنی یا فولادی صنعتی را با دو روش قالب گیری و قطعات تحویلی تکمیل شده با توجه به الزامات مشتری ریخته گری می نماید. فرآیند قالب گیری توسط ماسه قالب گیری با سدیم سیلیکات انجام می گردد. ( CO2 یا روش قالب گیری دستی)


روش پورینگ ظرفیت ابعاد مبداء (سازنده) خط قالب گیری
پورینگ ملاقه ای 1MT-12MT ذوب بسته به وزن و شکل قطعه ایران دستی
پورینگ ملاقه ای 1MT-12MT ذوب بسته به وزن و شکل قطعه ایران قالب گیری کامل


صنایع شیمیایی:


نام قطعه ماده سازنده وزن (Kg)
پاتیل تغلیظ GG25 3300-9000
شیر فلکه گاز 2 الی 25 Ni-Resist 0.5-20
شیر فلکه فولاد کربنی 100-1200


سایر صنایع:


نام قطعه ماده سازنده وزن (Kg)
چکش سنگ شکن فولاد hadfielsd 50-780
سنگ شکن مقعر فولاد hadfielsd 155-770
غلاف سنگ شکن فولاد hadfielsd 120-700
سنگ شکن اصلی فولاد کربن 850-1250
سنگ شکن مبدل فولاد کربن 235-10700