فولادین ذوب آمل

آزمایشگاه گروه فولادین ذوب آمل

آزمایشگاه:

1- اسبکترومتری فلزهای آهنی بر اساس ASTM E1999 و ASTME415، همچنین یافتن گرید مناسب آنالیز شیمیائی در کلید فولاد.

2- اندازه گیری خواص شیمیائی مطابق با ASTM E08

3- اندازه گیری سختی فلز با روش های Brinell، Rockwell و Vickers

4- ارزیابی ریزساختار آهن و فولاد ریخته گری

5- اندازه گیری ضخامت پوشش مطابق با استاندارد ASTM و ISO

تجهیزات آزمایشگاهی گروه فولادین ذوب آمل   ابزار اندازه گیری خواص مکانیکی

تست کشش

تست سختی برینل

دستگاه سختی جامع (یونیورسال) M10

میکرو سختی(میکرو هاردنس)

تست ضربه

   آزمایشگاه ماسه تر

دستگاه کوبش ماسه

دستگاه الک

دستگاه استحکام یونیورسال(جامع)

مخلوط کن (میکسر) آزمایشگاه

کوره (حداکثر دما 1100 درجه سلسیوس)

آزمایشگاه شیمیائی (خاک و خاک فعال)

   ابزار انتشار ذرات اتمی

DFS 500

اسپکترومتر M10

   ابزار متالوگرافی

میکروسکوپ نوری

آسیاب داغ