فولادین ذوب آمل

افزایش ظرفیت واحد ماهیچه سازی شرکت فولادین ذوب آمل

4- افزایش ظرفیت واحد ماهیچه سازی

در راستای افزایش ظرفیت تولید، با توجه به راه اندازی خطوط ریخته گری جدید و همچنین تامین ماهیچه های لازم برای تولید بلوک سیلندر، دو دوستگاه ماشین ماهیچه گیری Cold box جدید و به روز نصب و راه اندازی خواهد شد.


تعداد دستگاه ظرفیت کشوره سازنده نام کمپانی سازنده
2عدد 110 لیتر اسپانیا LORAMENDI