فولادین ذوب آمل

منابع انسانی در یک نگاه:

نظر به جایگاه و اهمیت منابع انسانی در نیل به اهداف عالیه شرکت، سیستم مدیریت منابع انسانی در شرکت فولادین ذوب آمل با تاکید بر موارد زیر طراحی و استقرار یافته است:
• تعریف و تدوین شایستگی‌ها و شناسنامه‌های شغلی
• سیستم آموزشی فعال و مهارت محور (ILUO PLAN)
• تکنیک‌های نوین جذب و استخدام نیروی انسانی
• نظام جبران خدمت پویا و پرداخت کارانه افزایش تولید
• نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد
• نظام مشارکتی پاداش و پیشنهادات
• حفاظت از سلامت، ایمنی و محیط زیست

در حال حاضر شرکت فولادین ذوب آمل دارای تعداد 651 نفر نیروی انسانی می باشد که از این بین تعداد 180 نفر نیروی ستادی و تعداد 471 نفر نیروی شاغل در بخش صف (عملیاتی) می باشند که تحت هدایت مدیرانی متخصص و کارآزموده و صاحب صلاحیت به فعالیت مشغول هستند.همچنین بهره مندی از توانمندی نیروهای انسانی تحصیلکرده در مقاطع تحصیلی مختلف ( کاردانی 42 نفر کارشناسی 212 نفر، کارشناسی ارشد 49 نفر و دکترا 1 نفر) مسیر تحقق هر چه مطلوب تر اهداف سازمانی را هموار ساخته است.برگزاری آموزش های مداوم و مستمر مطابق با خط مشی شرکت فولادین ذوب آمل در سه حوزه آموزش های بدواستخدام، ضمن خدمت (دانشی) و حین کار (مهارتی) مطابق با الزامات بین المللی صنعت خودرو (IATF 16949) و الزامات خاص مشتری( نظیر الزامات لجستیکی، ISSR و ...) توانسته زمینه ارتقا دانش و مهارت پرسنل را از مبتدی تا خبره در ماتریس مهارت فراهم آورد.